Adressrad 3

The street address, PO Box address, c/o address and/or attention.

Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Ja Det här fältet visas som standard i tabellvyn.
Domän Adressrad Text (60)
SQL-namn Ad3 Databasfältets namn.
Nummer 4032  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.