Kontosätt lev.

Account set used on purchase orders.

Used together with VAT and accounting group to get the correct VAT and accounting information on orders. The value in the Kontosätt lev. field is suggested when you enter orders for the supplier. The Moms- och bokf.grupp field and the Kontosätt field in the Orderrad table define the tax processing.

If you do not enter a value in the Kontosätt lev. field, the default account set in the Företagsuppgifter table is used.

Kontosätt-texter för olika språk kan definieras i texttabellen. Dessa texter är av texttyp 18.
Anm: Om du dubbelklickar eller trycker på * i den här kolumnen kan du slå upp en/ett Kontosätt i Text-tabellen.
Egenskap Värde Beskrivning
Visas som standard Nej Det här fältet visas inte som standard i tabellvyn.
Domän Kontosätt Heltal
SQL-namn SAcSet Databasfältets namn.
Nummer 4371  


Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.