Skriv ut accesser till fil

Skriver ut accesser till en textfil.

Innan du börjar

Anm: Endast Systemansvarig kan köra den här behandlingen.

Den här uppgiften

Utför det här behandlingsalternativet för att skapa en loggfil med de ändringar du har gjort i behandlingsalternativen Tabellaccess, Kolumnaccess, Funktionsaccess och Kopiera access.

Arbetsordning

  1. Placera markören på raden eller raderna i tabellen accessgrupp som du vill behandla.
  2. I kategorin Hem, i gruppen Behandling, klicka på knappen Skriv ut accesser till fil.

Resultat

Loggfilen är sparad i katalogen [ProgramData]\Visma\Data\Business med filnamnet Vbsys namn+Accessgruppsnamn. Om du vill att den ska sparas i en annan katalog som standard kan du ange det i registret under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Visma\VismaBusiness\CurrentVersion\Database\Access_log_path.

Det skapas också en rad i tabellen Systemändringslogg.Vi uppskattar din feedback. Skicka feedback om detta ämne till Visma.